Maersk Tower (Mærsk Tårnet) Panum Instituttet, Københavns Universitet